Natural Med Store - природна добра по ниским ценама У Србији | Повратне информације стварних купаца | Снижене цене за читав асортиман производа | Природни производ од произвођача.
Избор града
Изаберите град који вам треба
Дневно, око 24 сата
  • 🏠
  • Правила о приватности

Правила о приватности

Наш портал поштује права клијента. Приликом наручивања поштује се строга поверљивост. Подаци су сигурно сачувани и заштићени од преноса. Сагласност за обраду података купаца искључиво у сврху пружања услуга представља наручивање на веб локацији. Лични подаци укључују личне податке о клијенту: кућна адреса; пуно име; информације о рођењу; имовина, брачно стање; лични контакти (телефон, е-маил) и друге информације које су наведене у складу са важећим законом. Клијент има право да одбије обраду личних података. У овом случају гарантујемо уклањање свих личних података са странице у року од три дана током радног времена. Клијент може такво одбијање издати једноставним е-маилом на адресу назначену на страници наше веб странице.